Arbete mot kränkande behandling

Älvdalsskolan har nolltolerans mot trakasserier, kränkningar och
mobbning.

Skolan förP1000877x.jpg ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för en trygg och
säker skola genom sin årliga likabehandlingsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling.