Älvdalsskolan årskurs 1-6

Älvdalsskolan har en väl fungerande datorsal samt tillgång till digitala lärverktyg. På så vis kan vi använda IKT, informations- och kommunikationsteknik, regelbundet i vår undervisning samt som kompensatoriska verktyg för elever i behov av särskilt stöd.

Vi har också ett välfungerande skolbibliotek, som under skoltid alltid är
tillgängligt för elever och personal. Förutom skönlitterära böcker finns tidningar, faktaböcker och ljudböcker. Det finns även böcker på annat modersmål än svenska. Skolbiblioteksansvarig erbjuder inspirerande bokprat i klasserna och finns tillgänglig i skolbiblioteket ett par timmar i veckan.

Kulturarrangemangen är många såsom vårfestival och musikaliska framträdanden. Klasskamper, bordtennisturneringar och orientering är några av de idrottsaktiviteter som vi ägnar oss åt på skolan.