Förskoleklass

Vårt mål med förskoleklassen är att lägga grunden till en bra skolstart, få eleverna att känna sig trygga i sig själva och i grupp samt att lära sig nya färdigheter samt utveckla de färdigheter de redan har.

Eleverna ska också accepteras för den de är och lära sig respektera sina kamrater och vuxna och ha roligt tillsammans. Vi arbetar med att stärka elevernas självkänsla och att skapa en bra föräldrakontakt.

Skolpsykolog och specialpedagog har regelbunden kontakt med oss och hjälper de barn som är i behov av extra stöd. Ni är varmt välkomna att hälsa på när det passar er, vi har alltid öppet hus.