​Kost

Vi serverar klimatsmart mat, vilket innebär att maten innehåller större andel vegetabilier och färre tomma kalorier.

Vi satsar på ekologiska livsmedel som dessutom anpassas efter säsong. Vi köper också mycket närodlat för att minska transporterna.