Elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsa anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans gemensamma uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också arbeta med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö.

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska delen av elevhälsan ska också erbjuda eleverna minst fyra hälsobesök som omfattar allmänna hälsokontroller, från förskoleklass till och med gymnasieskolan.

Mellan hälsobesöken ska eleverna dessutom erbjudas syn- och hörselkontroller samt andra begränsade hälsokontroller. Eleverna har också rätt till begränsande sjukvårdsinsatser.

Vill du komma i kontakt med skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog eller specialpedagog finns kontaktuppgifter till dessa på respektive skolas hemsida.

Verksamhetschef
Carin Hagström
0415 - 37 82 42

E-post E-post
Verksamhetschef
Madelene Skoog
0415 - 37 84 60

E-post E-post