Frostaskolan årskurs 1-6

På vår skola och vårt fritidshem ska man känna sig trygg och bli sedd. Delaktighet, arbetsglädje och lust att lära ska vara ledord i verksamheten, både för barn och vuxna. Det är en självklarhet att alla har rätt att må bra  i skolan och utvecklas maximalt efter var och ens förmåga.

Målsättningen är att alla elever minst ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen, och vi försöker anpassa undervisningen efter varje elev så att vi
tillsammans hittar vägar för att nå fram till önskat resultat.

Det finns två klasser per årskurs. För dessa ansvarar två klasspedagoger som kompletterar varandras ämnesbehörighet samt en eller två fritidspedagoger som bidrar med sin specifika kompetens. Dessutom finns kollegorna i arbetslaget samt specialpedagoger och elevhälsoteamets kompetens att tillgå. Tanken är en organisation med få vuxna med bred pedagogisk kompetens, som har ansvar för relativt få elever – vilket bidrar till fördjupade relationer och bättre möjlighet att skapa trygghet och gemensam värdegrund.

Vi menar att olikheter berikar och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att ge våra elever självtillit och tro på sin egen förmåga – liksom att de ges möjlighet att utmana sin kreativitet och flexibilitet. Vi har höga förväntningar på våra elever – och vi uppskattar ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare.