Förskoleklass

På Frostaskolan har vi två förskoleklasser. Personalen består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare och de har ett helhetsperspektiv på barnen – eftersom det är delvis samma personal som har det huvudsakliga ansvaret såväl under skoltid som under fritidstid.

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan, pedagogiken från förskolan möter skolans, och barnen får en lekfull övergång till skolan. Verksamheten omfattas av samma läroplan som grundskolan, Lgr11.

För att göra övergångarna så mjuka som möjligt följer vi följande modell: Redan på våren innan barnen ska börja i förskoleklass får de besök på sina förskolor av dem som sedan blir deras pedagoger i förskoleklassen. Under våren får barnen sedan en inbjudan att komma på besök till förskoleklassen, tillsammans med sina föräldrar. När barnen sedan börjat i förskoleklassen inleds ett samarbete med den blivande pedagogen inför första skolåret.

Verksamheten i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande och vara grunden för barnens fortsatta skolgång. Leken har stor betydelse för barns utveckling och i förskoleklassen får den stor plats.

Våra övergripande mål, trygghet och kunskaper, präglar arbetet med barnen och dialogen med barnens föräldrar. Dessa mål omfattar såväl social kompetens och självkänsla som kunskaper och färdigheter inom de traditionella skolämnena.