Georgshillsskolan årskurs 1-3

Vi arbetar för att eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. Vår strävan är alltid att eleverna ska nå så höga resultat som möjligt. Vi jobbar för att eleverna ska känna glädje och bli nyfikna på att lära sig mer och öka sin kunskapsnivå. Vårt mål är att ge alla elever förutsättningar för att nå kunskapskraven utifrån varje individs behov och erfarenhet.

På lågstadiet arbetar vi tematiskt, och varje läsår bjuder på ett nytt och spännande tema. Ett bra samarbete mellan hem och skola är viktigt för oss.
På Georgshillsskolan är lågstadiet uppdelat i två hus. I Cirkusborgen är klasserna åldershomogena och i Eldorado är det åldersblandade klasser.