Georgshillsskolan årskurs 4-9

Vi arbetar för att varje elev ges förutsättningar att uppnå så bra resultat som möjligt utifrån läroplanens mål samt bli behörig till vidare studier. Det finns ett nära samarbete mellan elever och personal.

Eleverna ges möjlighet att skapa förståelse för vikten av egen delaktighet i skolarbetet, och på så vis strävar vi mot att skapa självständiga ungdomar som känner sig själva och sina förmågor. På Georgshillsskolan värnar vi även om ett gott samarbete mellan hem och skola.

På mellanstadiet arbetar vi för att stärka elevernas självkänsla och trygghet, och för att de ska nå så bra resultat som möjligt efter varje elevs individuella behov. Vi har gemensamma regler och arbetar för ett gott samarbete mellan klasserna. Detta gör att eleverna lär känna all personal i huset och det stärker vi-känslan.

Årskurs 4-9 på Georgshillsskolan ingår i Hörby kommuns satsning en-till-en inom IKT (informations- och kommunikationsteknik). Detta innebär att alla elever har tillgång till egna digitala lärverktyg i undervisningen. Förutom detta satsar skolan även på användandet av interaktiva skrivtavlor i klassrummen.