Förskoleklass

På Georgshillsskolan finns två förskoleklasser. Förskoleklasserna samarbetar med årskurserna 1-3 i samma hus. Alla elever i årskurs f-3 har samma tider för skoldagen, det vill säga måndag-torsdag 08.00-13.20 och fredag 08.00-11.20.

I Georgshillsskolans förskoleklasser arbetar vi Bifrostinspirerat som innebär att vi börjar läsåret med en upplevelse av ett tema. Eleverna är med och påverkar innehållet genom diskussioner efter upplevelsen, och under resten av året arbetar vi med det temat. Alla skolämnen ingår i temat.

Våra mål med temaarbetet är:

  • att eleven känner glädje, lust och harmoni.
  • att eleven känner tilltro till sin förmåga.
  • att eleven ser helheten i sitt arbete där bild, slöjd, musik och drama ingår.
  • att eleven utvärderar och reflekterar över sitt arbete.
  • att eleven dokumenterar och redovisar sitt arbete i olika former.

I förskoleklasserna arbetar vi också med språklekar, idrott och hälsa samt social utveckling genom leken.