Fritidshem

Fritidshemmet är indelade i tre avdelningar. Det finns cirka 175 barn inskrivna på fritidshemmet.

I Cirkusborgen och Eldorado finns barn i åldern 6-8 år. Barn från 9 års ålder går på Indianborgens fritidshem. Grundsärskolans barn är integrerade på de olika avdelningarna.1-5bibbla.jpg

Fritidshemmet på Georgshillsskolan kännetecknas av att det dels finns ett gott samarbete mellan skola, fritidshem och vårdnadshavare, och dels av att all personal har en helhetssyn på barnet. Det innebär att viss personal finns med barnet på skoltid också. Vi har tillgång till idrottshall och en inspirerande utemiljö. Vi har öppet måndag till fredag 06.00-18.30.

I verksamheten utgår vi ifrån Skolverkets Allmänna råd för fritidshem och Lgr11.

Georgshillsskolan fritidshem

Ystadsvägen 45
242 33 Hörby
 
Cirkusborgen 0415-37 84 83
0733-31 84 72
0733-31 84 83
 
Eldorado 0415-37 84 82
0733-31 84 82
 
Indianborgen 0415-37 84 98
0733-31 84 98