Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet löper som en röd tråd genom vårt dagliga arbete på skolan. Det kan vara olika vad man fokuserar på i olika årskurser, men gemensamt för alla är att det präglar vardagen.

Vi utvärderar och analyserar regelbundet och efter läsåret slut lämnas redovisning in till ledningen. Exempel på arbeten kan vara att skapa trygghet och gemensamhet eller att titta över elevernas övergång mellan stadier.

Vi utvärderar vårt eget arbete genom dels självutvärderingar, men även genom att ta in elevernas åsikter. Vårt arbete leder till bättre arbetsprocesser och visar även på möjliga utvecklingsområden.

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Här finns Systematisk kvalitetsrapport Georgshill åk f-5.pdf [Läs]  och Systematisk kvalitetsrapport Georgshill åk 6-9.pdf [Läs] .