​Arbete mot kränkande behandling

Kilhults skola har nolltolerans mot trakasserier, kränkningar och mobbning.

Skolan för ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för en trygg och säker skola genom sin årliga likabehandlingsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling.