​Kilhults skola årskurs 1-6

Undervisningen bedrivs av fyra klasslärare och en specialpedagog i b-form, alltså åk 1-2, 3-4 och 5-6 samt förskoleklass.

I skolan eller i omedelbar anslutning finns fritids och Björnligans förskola. På skolan finns en idrottshall. Här finns även ett skolbibliotek och möjlighet att låna böcker på bokbussen. Eleverna har tillgång till och använder digitala verktyg i sin undervisning. De har också möjlighet att använda Svensköps IF:s fotbollsplan.