Föräldrasamverkan

Skolan har forum för samråd två gånger per termin.

Engagerade föräldrar har flera gånger hjälpt till med att utforma lekredskap och underhålla våra uteleksaker på skolan, samt med att skapa sammanhållande aktiviteter för föräldrar och elever.