​Förskoleklass

Förskoleklassen har undervisning måndag till och med torsdag. Fredag erbjuds fritidsverksamhet.

Förskoleklassen är en frivillig skolform för de barn som fyllt sex år senast den höst de ska börja förskoleklass. Syftet med förskoleklassen är att vara en brygga mellan förskolan och skolan. Därför interagerar förskoleklass, förskola och skola med varandra på skolan för att främja trygghet och lärande. Uppdraget utgår från läroplanen Lgr11:s kapitel 1-2, precis som för fritidsverksamheten.