Fritidshem

På Kilhults skola erbjuder vi också stimulerande fritidshemsverksamhet. På fritids arbetar en fritidspedagog, en lärare och en förskollärare som har delat upp ansvaret för verksamheten mellan sig. Förskolläraren ansvarar främst för förskoleklassen och morgonfritids.

Den huvudsakliga planeringen för fritidshemmet ansvarar fritidspedagogen och läraren för, och genomförandet sker tillsammans. På fritidshemmet i Killhult finns drygt 30 elever inskrivna, mestadels från åk f-4. Personalen träffas en gång i veckan för gemensam planering och uppföljning av verksamheten tillsammans med rektor. Alla fritidshem i Hörby träffas gemensamt en gång i månaden för planering. Fritidspedagoger med heltidstjänst är pedagogiska resurspersoner i undervisningen på förmiddagarna och fördelas efter kartlagda behov. Fritidshemmets uppdrag utgår från Läroplanen Lgr 11-s kapitel 1 och 2. Eleverna som lämnas på fritids på morgonen erbjuds frukost.

Björnligans fritidshem

Killhult 6209
242 95 Hörby
 
0415 - 37 83 56
0733 - 31 83 56