Föräldrasamverkan

På Långaröds skola strävar vi efter ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare, även utanför de formella mötesplatserna såsom Forum för samråd eller föräldramöten.

Forum för samråd hålls i regel två gånger per termin. Här träffas vårdnadshavare, personal och rektor för att diskutera och informera om skolverksamheten. Första mötet under läsåret brukar samordnas för hela skolområde 1. Föräldrarepresentanterna väljs på föräldramöten och kallelsen till Forum för samråd läggs ut på Vklass. Här finns möjlighet för alla – således inte bara de valda representanterna - att anmäla frågor i förväg. Protokollet läggs efter justering också upp på Vklass.