Förskoleklass

I förskoleklassen lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg grupp utifrån vår värdegrund. För att integrera F-klassen arbetar vi med fadderverksamhet i olika former.

Vi arbetar med praktiska och inspirerande material som har sin utgångspunkt i elevens enskilda utveckling. Vi vill skapa nyfikenhet och lust att lära genom mycket laborativt arbete och ett tilltalande material. Vi arbetar utifrån Lgr11 och för en ständig diskussion kring elevernas kunskapsinhämtning. Eleverna är med och planerar sin undervisning utifrån sin förmåga.