Östraby skola årskurs 4-6

Vi strävar efter hög måluppfyllelse och efter en trygg och harmonisk miljö. Vår vision och målsättning är alltid att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Vi försöker därför att anpassa undervisningen efter eleven, och tillsammans hitta nya vägar för att nå fram till önskat resultat.

Kring varje barn ska det finnas de kompetenser som behövs för att stötta och utveckla. Därför arbetar bland annat skolans specialpedagog nära eleven och
klassläraren. 

Värdegrundsarbetet är mycket tydligt. Alla känner varandra väl. Att alla ska visa hänsyn och respekt mot varandra är väl känt, och arbetsglädje och trygghet är en förutsättning för att uppnå goda resultat. Skolan har en fin gemenskap som vi alla värdesätter, både elever och personal. Entreprenörsandan är påtaglig och skolan samarbetar med aktörer på landsbygden och i tätorten.