Fritidshem

På vårt fritidshem Vindrosen, som är beläget i Västerstad, cirka 3 km från Östraby, har vi cirka 60 barn. De flesta barnen är 6-10 år, men alla barn upp till 12 år är välkomna till fritidshemmet. Vi har egna lokaler intill grundskolebyggnaden och en fin skolgård. Våra lokaler används även av förskoleklassen.

Vår verksamhet bygger på att eleverna ska känna att de har fri tid, och möjlighet att påverka och ha inflytande över aktiviteterna som erbjuds. Då elevantalet kan variera mycket från dag till dag, börjar vi alltid med att samlas, och utifrån detta bestämmer vi hur de olika aktiviteterna kan grupperas. Det finns mycket att välja på att göra både ute och inne på Vindrosen. Vi har utelek, bollspel, stafetter, dunkgömme, fotboll, basket, bandy, gunga i kinagungan och leka grupplekar. Inomhus finns det spel, pyssel och ibland bakar vi eller hjälper till att göra mellanmål.bilder.jpg

Vi har vissa fasta aktiviteter, som att vi åker till idrottshallen i Östraby på onsdagar och att vi går till skogen på tisdagar. Torsdagar är vår utflyktsdag, och då åker vi till exempel till lekplatser i Hörby, Lågedammsbadet, Lågehallarna, Fotbollsgolf i Söderto eller Leksaksmuseet i Eslöv. Övernattningar har vi en gång per termin på Vindrosen, men ibland även på Askeröds IP och på Killevallen i Killhult.

I grupperna finns alltid en vuxen till hands. Vuxennärvaron är viktig så att eleverna känner trygghet i leken.

Det finns även möjlighet att dra sig undan och ha en lugn aktivitet.

Vi har föräldramöte en gång per läsår, drop-in då föräldrarna är välkomna att hälsa på samt speciella aktiviteter på loven. Under loven jobbar fritidshemmen i Hörby ofta tillsammans. Vi medverkar då på olika aktiviteter som arrangeras inom vår kommun av olika aktörer. Allt för att barnen ska få träffas och känna samhörighet. 

Vindrosens fritidshem

Västerstad 1977
242 97 Hörby
 
0415 - 400 03