Försäkringar

Olycksfallsförsäkringen gäller för elever, barn och ungdomar. Läs mer om olycksfallsförsäkringens innehåll och omfattning i dokumentet nedan.

Administrativ chef
Mattias Nyqvist
0415 - 37 85 11

E-post E-post