Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre  åldersgräns.

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Bidragets storlek är därför beroende av avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten hos annan än förälder.

OBS! Den som har resebidrag har inte rätt till inackorderingstillägg.

  • Gäller endast för elever som är födda 1999 eller senare.
  • Elever som är intagna i Frisök är ej berättigade till inackorderingstillägg.
  • Elever på Fristående gymnasieskolor ansöker hos CSN.  


 


 

 

​​​ ​​​​​

Förvaltningsadministratör

Anita Pagmyr Nilsson
0415 - 37 82 37