Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Det betyder att om du inte fått slutbetyg från gymnasieskolan eller om du inte är placerad vid någon skola eller har någon sysselsättning, till exempel arbete, praktik eller arbetsmarknadsaktivitet så kan du bli kontaktad av aktivitetsansvarig.

Hos aktivitetsansvarig får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges hjälp.

 
 
Studie- och yrkesvägledare

Eva Liedholm
0415 - 37 84 12