Välkommen till Skola & Förskola  

I Hörby kommun står utbildning högt på agendan. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet för att möta barnens och elevernas olika behov.

Ett samhälle i ständig förändring ställer krav på en flexibel organisation som möter förändringar med utgångspunkt i aktuell forskning. De nationella styrdokumenten, i form av bland annat skollag, läroplaner och förordningar, bildar tillsammans med de lokala politiska målen grunden för arbetet i de olika verksamheterna.

I Hörby erbjuds verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Verksamheterna är organiserade i ett förskoleområde och två skolområden. Utöver detta finns även Kulturskola och Hörby Lärcenter.

På våra sidor hittar du till exempel information om respektive verksamhet, kontaktuppgifter och hur vi arbetar med att utveckla vår verksamhet.