Ansökan

Du får studera inom kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år, eller har slutfört utbildningen på ett nationellt program, eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

 Ansökningsblankett 2018.pdfAnsökningsblankett 2018.pdf  kan beställas från expeditionen eller skrivas ut. Tillsammans med ansökan ska betygskopior från tidigare studier medfölja. Kontrollera vilka förkunskaper som gäller för just de kurser du söker. 

Sista ansökningsdag

30 maj för kurser till höstterminen
Besked om antagning skickas ut under vecka 28

30 november för kurser till vårterminen
Besked om antagning skickas ut vecka 51

OBS! Sökande med annan adress än Hörby skall skicka ansökan till sin hemkommun

Studieplanering

Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor angående utbildningsvägar och hjälper dig med studieplaneringen för den utbildning du söker.
Studie- och yrkesvägledare

Birgitta Ohlsson Brinck
0415 - 37 84 07