Betyg 

Betyg sätts efter varje avslutad kurs utifrån angivna betygskriterier/kunskapskrav. Betygsskalan omfattar sex betygssteg:
A, B, C, D, E och F där F är underkänt och A det högsta betyget.

Gymnasieexamen/slutbetyg

En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng och finns i två varianter; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. En gymnasieexamen motsvarar tre års heltidsstudier.

Slutbetyg ska innehålla 2 350 poäng och får utfärdas fram till den 1 juli 2020.

Du som önskar slutbetyg/gymnasieexamen måste beställa detta hos studievägledaren.

Betyg/komplettering till högskolan

Skolan skickar betygen till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har en databas för betyg. Du behöver alltså inte själv skicka in de betyg du läst in på vuxenutbildningen.

Betygsbeställning

Om du önskar betygsdokument ska de beställas hos expeditionen. Om du läst en eller flera enstaka kurser beställer du ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog vid terminens slut.