Studieformer

Hörby Lärcenter erbjuder olika alternativ för att du ska kunna välja studier som passar dig. Utbildningens längd är beroende av vilka kurser du behöver och från vilken nivå du startar.

Grundläggande vuxenutbildning 

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig med svensk och/eller utländsk utbildningsbakgrund. Din grundutbildning är kortare än nio år eller du saknar motsvarande kunskaper. Du behöver komplettera eller repetera någon kurs inför fortsatta yrkes- eller gymnasiestudier. Grundkurserna är också användbara för att känna större säkerhet i yrkeslivet och i samhället.
Kurserna är kostnadsfria och kursdeltagarna lånar kurslitteratur.

Skolan erbjuder följande kurser:

  • Svenska och svenska som andra språk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap, historia, geografi och religion
  • Fysik, kemi och biologi
  • Hem– och konsumentkunskap

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som kurser från ungdomsskolans nationella program. Kurserna är kostnadsfria men kursdeltagarna svarar själv för litteraturkostnaderna. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt med sökande. För dig som jobbar dagtid finns möjlighet att läsa in kursen på distans.

Kursutbud 2018-2019.pdfKursutbud 2018-2019.pdf

Utbildning i svenska för invandrare, SFI 

Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, och kunskaper om det svenska samhället. Betyg ges efter avslutade kurser.

Kursstart

Intagning till kurserna sker kontinuerligt efterhand som plats finns i kursen. SFI-undervisningen omfattar teoretiska studier i svenska och enklare datoranvändning. Båda delarna är obligatoriska.

Ansökan

Du måste vara folkbokförd i kommunen och ha fått permanent uppehållstillstånd. Kontakta studievägledare Angela Agosti på 0415-37 84 08 för ansökan.

Dag- och kvällskurser

Dagkurser omfattar fem dagar i veckan. Kvällskurs en kväll i veckan (tisdagar).

Yrkes-SFI​​

SFI läses i kombination med en yrkesutbildning. Utbildningarna finns inte i Hörby men kan sökas i andra kommuner. För att få gå en sådan utbildning ska du idag studera på SFI och Hörby kommun måste bevilja din ansökan. 


Särskild utbildning för vuxna 

Utbildning som ska ge vuxna med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter som motsvarar vad ungdomar får i ungdomsskolans särskola. Elevens kunskaper skall utvecklas och fördjupas som grund för deltagande i samhällsliv och yrkesliv.

Kursutbud

Utbildningen anordnas i små grupper och på både grundläggande och gymnasiala nivåer. För utbildningen finns nationella kursplaner. Betyg utfärdas i varje kurs eller ämne efter slutförd utbildning. Deltagandet är avgiftsfritt för kursdeltagaren.

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning, och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras.

Det finns ett flertal utbildningar. Arbetsmarknadens behov styr vilka utbildningar som kan bli aktuella. Hörby Lärcenter har ingen egen yrkesutbildning så utbildningar är därför förlagda till andra orter.
 
Yrkesvux riktar sig till främst till personer som saknar en gymnasieutbildning eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Företräde har den som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

​​​​​​​​​​​​
Studie- och yrkesvägledare

Birgitta Ohlsson Brinck
0415 - 37 84 07
 
 
 
 
 

Studie- och yrkesvägledare SFI, Svenska för invandrare

Angela Agosti
0415 - 37 84 12