Läsårstider 2017/2018

Hösttermin: 2017-08-17 - 2017-12-20
Vårtermin: 2018-01-09 - 2018-06-11