Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor kring studier, yrkesval eller vill diskutera din framtid? Behöver du stärka din kompetens genom vidareutbildning eller komplettera betyg inför framtida studier? Har du utländsk utbildning som du vill kunna använda i Sverige?

Boka tid  för vägledningssamtal med individuell studieplanering.

Du kan få:
  • hjälp med kartläggning av tidigare studier
  • information om behörigheter till vidare studier
  • hjälp med ansökan till kurser och utbildningar
  • hjälp att söka och sortera utbildnings- och yrkesinformation på internet
  • information om validering av yrkeserfarenhet
  • information om studieekonomi
 
Studie- och yrkesvägledare

Birgitta Ohlsson Brinck
0415 - 37 84 07