Särskild prövning erbjuds i gymnasiekurser och kurser på SFI.

Prövning är till för dig som behöver höja ditt betyg, få meritpoäng eller för att få betyg i en kurs som du tidigare inte har läst. När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand. Prövning består av både muntliga och skriftliga prov och görs på hela kursen. Efter genomförd prövning utfärdar vuxenutbildningen betyg i kursen. Betyget skickas hem till dig. 

Ansökan till prövning gör du på blankett som finns på expeditionen. Tidigare betyg skall uppvisas. Kostnad för prövning är 500 kr per prövningstillfälle. Har du betyg IG/F är det gratis.

Tänk på att anmälan är bindande och att prövningsavgiften inte betalas tillbaka.

Prövningsperioder och anmälningstider för läsåret 2018/2019  

Period                                       Skriftlig anmälan senast

2018-09-05--2018-09-12            2018-06-06

2018-11-09--2018-11-16            2018-10-01

2019-03-06--2019-03-13            2019-01-23

2019-05-08--2019-05-15            2019-04-03


Validering

Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Önskar du betyg så hänvisas du till prövning.
Kontakta Birgitta Ohlsson Brinck 0415-37 84 07


Tentamen - Lärcenter

För att underlätta för dig som är folkbokförd i Hörby kommun och som studerar på distans vid högskolor och univerisitet runtom i Sverige erbjuder vi möjlighet att göra din tentamen i Hörby.
Kontakta expeditionen, Fariza Batjaeva, 0415-37 84 06 eller
​​​

​ ​​​​​