Konsumentvägledning

Hörby kommun samarbetar med Höörs kommun kring konsumentvägledning. Bor du i Hörby kommun och vill ha hjälp ska du kontakta konsumentrådgivningen i Höör.

Kontaktuppgifter, öppettider samt mer information hittar du på:

Konsumentvägledning i Höörs kommun

Till konsumentvägledaren kan du vända dig:
  • för att få råd före ditt köp.
  • för att få veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.
  • för att få information om vilka regler och lagar som gäller för dig som konsument.
  • för att få information om hur du gör när du ska klaga.
  • för att få råd om vad du ska göra när du och ett företag inte är överens.

 

Konsumentvägledning
Råd och tips