Stöd & Omsorg​

Under olika skeenden i livet ställs vi inför situationer då vi kan behöva hjälp och stöd i olika former och i olika sammanhang.

Socialtjänsten i Hörby kommun ansvarar för att du som medborgare skall kunna få den hjälp och det stöd som just du behöver i din livssituation. Det kan handla om tillfällig hjälp eller stöd under en längre tid.

Till vänster på sidan hittar du allt som socialförvaltningen kan erbjuda. Rubrikerna visar vilket område stödet eller hjälpen berör. Det innebär att allt som har med ungdomar att göra finns under rubriken Ungdomar, vare sig det gäller praktikplatser, stöd och råd att till dig som är ung eller till föräldrar eller andra vuxna som kommer i kontakt med ungdomar.

Ibland kan du bli hänvisad till en annan sida via en länk som är rödfärgad. Klicka då på den så kommer du till rätt sida.

De bilder som ligger här under är s k snabblänkar till vissa av våra sidor.  Dem kan du använda istället för att leta bland rubrikerna.

Kontakta oss!
Socialchef

Eva Klang Vänerklint
Telefon: 0415- 37 81 02

 
 

Dina åsikter är viktiga!
Synpunkter och klagomål

Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa. På så sätt hoppas vi att med Din hjälp kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.
 
Klicka på länken nedan för att komma till vår enkät.