Arbetsmarknadsenheten

På arbetsmarknadsenheten arbetar vi för att tid i arbetslöshet ska bli så kort som möjligt, genom att stödja arbetslösa personer samt motivera arbetslösa till arbete eller utbildning för att därefter nå möjlighet till egen försörjning.

Våra mål är:

 • Fler ungdomar ska fullfölja gymnasieutbildning
 • Fler personer med funktionsnedsättning i jobb
 • Fler personer ska få tillträde till arbetsmarknaden
 • Andelen av Hörby kommuninvånare som får försörjningsstöd ska minska

Våra målgrupper är:

 • Unga arbetssökande utan gymnasieexamen
 • Ungdomar 16-24 år som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och som finns inom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret
 • Vuxna arbetssökande med svag koppling till arbetsmarknaden
 • Arbetssökande utrikesfödda
 • Arbetssökande med funktionsnedsättning
 • Arbetslösa som är i behov av arbetsmarknadsinsatser och som uppbär försörjningsstöd
 • Övriga arbetslösa

Processen:

 • Inskrivningssamtal
 • Kartläggningssamtal
 • Matchning

 

 

Kontakta oss!
Enhetschef

Roger Ivarsson
Tfn: 0415-37 85 30

Praktiksamordnare

Sofia Lögdberg
Tfn: 0415-37 85 52