​Ansök om hjälp och insatser

Känner du att du behöver stöd i föräldrarollen eller ett riktat stöd för ditt barn/tonåring, då kan du vända dig till oss och göra en ansökan via Myndighetsenhetens mottagning.
  
Exempel på svårigheter
  • utagerande barn
  • oro för missbruk
  • någon i familjen har bekymmer som påverkar barnen
  • barn som bevittnar våld
 
Exempel på hjälp man kan få
  • föräldrautbildning
  • familjebehandling
  • stödsamtal
  • stöd från andra vuxna utanför familjen
 
 
Råd och stöd utan ansökan
Det finns möjlighet att få råd och stöd via vår öppenvård, innan du väljer att ansöka om en mer omfattande insats. Du kan läsa mer om detta i Råd och stöd.
 
Sekretess
Information som du lämnar hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn: 0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00-10.30
 
Receptionen
Tfn: 0415-37 81 00

Sektionschef

Xhevat Latifi
Tfn: 0415-37 85 39

1:e socialsekreterare

Sandra Vighagen
Tfn: 0415-37 85 33