Familjerådgivning

Hörby kommun samarbetar med Lunds kommun kring familjerådgivning som erbjuder samtalsterapi till par som hamnat i kris.

Familjerådgivningen erbjuder hjälp bland annat vid akuta kriser, kulturkrockar, kommunikationsproblem, frågeställningar att bli förälder eller upplevelse kring brister i föräldraskapet.

Familjerådgivning i Lund