Gör en insats för barn

Det finns barn som är i behov av vuxna utöver sina egna föräldrar - exempelvis i form av kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

Vill du göra en insats, kontakta våra familjehemssekreterare för mer information! Se kontaktuppgifter till höger.

Vill du läsa mer om vad de olika uppdragen innebär, finns information på Socialstyrelsens sida Min insats

På socialstyrelsen kan du också titta på en film om hur man kan göra en insats. Min insats - film.
 

 familj.png

Kontakta oss!
Familjehemssekreterare

Una Hauksdottir
Tfn: 0415- 37 82 14
 
Rebecca Rydhill
Tfn: 0415-37 80 56
 
Kristina Ekelund
Tfn: 0415-37 82 68