Adoption

Om du har tankar på att adoptera ett barn kan du kontakta familjerätten på Socialtjänstens myndighetsenhet för mer information.

Den som vill adoptera ska enligt lagen ha fyllt 25 år. Ett par som vill adoptera gemensamt måste vara gifta eller ha ingått partnerskap.

Inför en adoption görs en medgivandeutredning grundad på de sökandes situation och hemförhållanden. Socialnämnden beslutar sedan om familjen får adoptera ett barn.

Den som önskar adoptera måste gå en föräldrautbildning innan socialnämnden kan ge ett medgivande. Studiematerialet är framtaget av Myndigheten för internationell adoption. Familjerätten kan hänvisa till aktuella utbildningar.

När barnet kommit till sina nya föräldrar, har socialnämnden ett uppföljningsansvar.

Socialnämnden följer barnets utveckling under dess första tid i Sverige och rapporterar till barnets ursprungsland.

Övriga adoptioner

En adoption kan också gälla ett speciellt barn, t ex adoption av make/makas barn från tidigare förhållande eller annat känt barn. Ansökan om adoption görs i tingsrätten som, före beslut, begär yttrande från socialnämnden. 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00