Boende och Umgänge 

Föräldrar som inte bor ihop, ska tillsammans besluta om var barnet ska bo. Beroende på om man har delad vårdnad eller endast den ena föräldern har vårdnad om barnet måste föräldrarna komma överens om hur umgänget ska se ut.

Boende

Föräldrarna ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna.

Föräldrarna kommer kanske överens om att barnet ska bo lika mycket hos mamma som hos pappa. Detta kallas för växelvis boende

Ibland fungerar det bättre att barnet alltid bor hos en förälder och bara bor hos den andre över veckosluten. Hur man än kommer överens, så ska föräldrarna alltid göra det som är bäst för barnet.

Föräldrarna kan ha gemensam vårdnad om barnet, även om barnet inte bor hos båda föräldrarna.

På Försäkringskassans hemsida kan du hitta mer information om t ex underhållsbidrag och underhållsstöd.

Umgänge 

Umgänge betyder att ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, även den förälder som barnet inte bor hos. Umgänget ska alltid utformas utifrån barnets behov.

De flesta föräldrarna kommer själva överens om hur umgänget skall se ut.

Den förälder som har enskild vårdnad, har ett stort ansvar att barnet även får träffa sin andre förälder regelbundet. Detta för att skapa en nära relation även till den förälder som barnet inte bor hos.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Är föräldrar överens om vårdnad, boende och umgänge, kan de skriva ett avtal, som ska godkännas av socialnämnden. Det som beslutas måste vara till barnets bästa.

Ett skriftligt avtal som är skrivet hos socialnämnden är lika juridiskt bindande som en dom i tingsrätten. 

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00