Fastställande av faderskap 

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta med varandra, måste ni komma till socialförvaltningen och bekräfta att ni är mamma och pappa till barnet. Det är först när detta är gjort som barnet till exempel får rätt att ärva efter sin pappa och får rätt till pappans efternamn.

Socialförvaltningen får information från skattemyndigheten om att ett barn har fötts, om föräldrarna inte är gifta med varandra. Socialförvaltningen skickar ett brev till er och ber er ta kontakt för att boka tid till ett besök. Ofta räcker det med ett kort besök, där ni skriver under att barnet är ert gemensamma.

Är ni som föräldrar inte är överens om att barnet är ert gemensamma, gör socialförvaltningens familjerätt en utredning för att komma fram till vem som är pappa till barnet.

Om ett barn föds när föräldrarna inte är gifta, får mamman enskild vårdnad.

Är ni överens om att ha gemensam vårdnad, talar ni om detta samtidigt som faderskapet bekräftas och ett skriftligt dokument skrivs.

Är ni föräldrar gifta med varandra när barnet föds behöver ni inte bekräfta faderskapet på socialförvaltningen, så länge ni är överens om att barnet är ert gemensamma.

Som gifta har man automatiskt gemensam vårdnad om gemensamt barn.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00