Namnbyte

Ibland vill en förälder, som har enskild vårdnad, byta barnets efternamn.

Om barnet bär den andre förälderns efternamn, krävs dennes skriftliga godkännande vid namnbyte som sker via folkbokföringen. Vill inte föräldern godkänna namnbytet, blir det tingsrätten som får bestämma om namnbytet efter att Socialnämnden gjort en utredning.

Är barnet över tolv år, krävs det också barnets skriftliga godkännande.