Samarbetssamtal

En separation kan vara en svår och känslomässigt krävande process, i synnerhet om det finns barn i familjen. Föräldrar kan ha olika idéer om vad som är bäst och vem som ska göra vad osv.

Frivilliga samarbetssamtal

Kommunen erbjuder frivilliga samarbetssamtal för föräldrar som planerar att separera eller som har separerat. Då arbetar man med föräldrarna utifrån barnens situation genom att samtala kring de tankar, frågeställningar eller problem som kan finnas i samband med detta.

Samarbetssamtal via domstol

Om separerade föräldrar inte själva kan komma överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan de vända sig till tingsrätten.

Tingsrätten kan då bestämma att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal hos familjerätten för att försöka nå en överenskommelse.

Familjerätten får ett uppdrag från tingsrätten att genom samtal medverka till att föräldrarna kan komma överens. Om föräldrarna gör en överenskommelse kan det skrivas i ett juridiskt bindande avtal.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Är föräldrar överens om vårdnad, boende och umgänge, kan de skriva ett avtal, som ska godkännas av socialnämnden. Det som beslutas måste vara till barnets bästa.

Ett skriftligt avtal som är skrivet hos socialnämnden är lika juridiskt bindande som en dom i tingsrätten.  

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00