Kontaktperson

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd som man träffar regelbundet. Innehållet i träffarna bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Stödet kan exempelvis innebära att man gör en fritidsaktivitet tillsammans, men man kan också träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon.

Som kontaktperson ska man kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter.

Att få kontaktperson

Efter en utredning enligt socialtjänstlagen och behovsbedömning, kan insats i form av kontaktperson bedömas lämplig och beviljas. Oftast är insatsen kombinerad med andra insatser. Kontaktperson är en frivillig insats.

Att bli kontaktperson

Innan man tillsätter en kontaktperson, görs en utredning av lämplighet där bl.a. polis- och socialregister inhämtas.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt, vilket innebär att den som har/har varit kontaktperson, inte får berätta om den person som den är eller har varit stöd för.

Socialtjänsten i Hörby följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktperson utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt kommunförbundets riktlinjer.

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta Hörby kommuns familjehemssekreterare. 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Familjehemssekreterare

Sandra Vighagen
Tfn: 0415- 37 85 33
 
Annika Mårtensson
Tfn: 0415- 37 80 56
 
Una Hauksdottir
Tfn: 0415- 37 80 55