Oro för barn

Om du som vuxen ser eller får veta att ett barn far illa är det viktigt att du reagerar och agerar.

Ansökan

Om du är orolig för ditt eget barn kan du själv ansöka om stöd och hjälp hos socialtjänsten.

Orosanmälan

Om du är orolig för någon annans barn kan du göra en anmälan till socialtjänsten. I anmälan förmedlar du det som oron gäller. Du behöver inte tolka det som hänt, det är socialtjänstens uppgift att utreda, utan endast förmedla din oro. Du kan använda formuläret nedan, ringa eller maila till socialförvaltningen (se kontaktuppgifter till höger).

Rådgivning

Om du känner osäkerhet kring om anmälan bör göras eller inte går det bra att kontakta en socialsekreterare på mottagningen och beskriva situationen per telefon utan att berätta barnets namn och uppgifter.

Kan jag vara anonym?

Du kan vara anonym när du kontaktar oss och gör en orosanmälan gällande barn. Vill du vara anonym ska du inte presentera dig med ditt namn. Vi vill dock helst att du står för de uppgifter du lämnar om din oro, eftersom det handlar om barn.

Personal som arbetar med barn har inte möjlighet att vara anonyma vid en orosanmälan.

Sekretess

Information du lämnar hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Telefon:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Telefon:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 
 
Postadress
Hörby kommun
Socialförvaltningen
242 80 Hörby