.

Dödsfall och Begravning

När en person avlidit är det vanligt att anhöriga har frågor om det rent praktiska de står inför.

Som anhörig kan du bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrån, Svenska kyrkan och Skattemyndigheten.

Senast tre månader efter ett dödsfall skall en bouppteckning göras.

En bouppteckning kan ersättas med en dödsboanmälan om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet och tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska hänsyn tas till den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset.

Dödsboanmälan görs av socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Det är delägare i boet eller annan som förvaltar kvarlåtenskapen som har ansvar för att kontakta socialnämnden eller att det görs en bouppteckning.

Vid tveksamheter ifråga om dödsboets tillgångar skall bouppteckning göras.

 

 

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00