Budget- och skuldrådgivning

 

Enskilda individer och familjer kan under en kortare eller längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Genom en aktiv budget- och skuldrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan komma tillrätta med sin ekonomi. 

Bor du i Hörby kommun och har problem med din ekonomi? Då har du möjlighet att få gratis ekonomisk rådgivning i Hörby kommun från och med januari 2018.

Du som är medborgare i Hörby kommun och som för närvarande har öppna ärenden inom budget- och skuldrådgivning i Eslövs kommun, fortsätter med det. Eslövs kommun tar från och med 1 oktober 2017 inte emot nya ärenden.

 

Detta kan du få hjälp med
  • att strukturera din ekonomi
  • att göra upp en budget för ditt hushåll
  • att se över din skuldsituation
  • att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten, banker med flera
  • att upprätta betalningsplaner/att ansöka om skuldsanering

 

På Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer om rådgivningen, klicka på länken Budget- och skuldrådgivning .

 
Sekretess 
All information hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. 
Din kontakt med oss registreras inte och rådgivningen är kostnadsfri. 
 
 
Kontakta oss!
Budget- och skuldrådgivare

Ingrid Andersson
Tfn: 0415-37 85 80