Hörby kommuns sociala samfonder (donationsfonden)

Hörby kommun förvaltar 23 stiftelser som härrör sig från donationer av privatpersoner.

Fondernas ändamål är att främja barn och ungdomars utveckling, samt bistå äldre och handikappade med sådana behov som stat och kommun inte ska tillgodose. Fondmedel utgår INTE till studerande.

Ansökan 

Ansökningshandlingar finns på Socialförvaltingen, Råbyvägen 41 A.
Välkommen att lämna in din ansökan innan den 10 november.

Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång kommer inte att tilldelas medel.  

Välkommen med din ansökan.

 

 

 

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 
Besöksadress
Råbyvägen 41 A
242 34 Hörby