Försörjningsstöd

Försörjningsstöd kan beviljas dig som bor och vistas i kommunen och inte kan få ditt och din familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt.

Försörjningsstödet är individuellt och behovsprövat. För att vara berättigad så krävs det att du gjort allt du har kunnat för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är alltid att försörjningsstöd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Biståndet (försörjningsstödet är ett bistånd) ska vara ett komplement när andra generella förmåner (som till exempel sjukersättning, a-kassa, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd) inte är tillräckliga.

Det här gäller för att du ska vara aktuell för försörjningsstöd:

 • Om du är arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Är du föräldraledig måste du i första hand söka föräldrapenning och andra bidrag.
 • Är du sjuk och inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg som styrker detta samt vara sjukskriven.

När du söker försörjningsstöd är det viktigt att du lämnar in alla handlingar som begärs. I annat fall kan du få avslag på din ansökan.

Detta ingår i försörjningsstöd:

 • kostnader för mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgifter

Regeringen har bestämt hur mycket dessa saker får kosta. Summan är lika för alla kommuner i hela landet. Detta kallas för riksnorm.

Läs mer om riksnormen på socialstyrelsens hemsida

 

Utöver försörjningsstödet kan du även söka bistånd till andra utgifter som boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera. Viktigt att veta är att socialnämnden har satt en gräns för vad som är rimlig boendekostnad.

Gör en provberäkning kring ditt behov av försörjningsstöd på socialstyrelsens hemsida

 

Att tänka på innan du ansöker:

 • Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn till dess de fyller 18 år eller till dess de slutfört gymnasiestudierna, dock längst till 21 år.
 • Du som studerar har som regel inte rätt till försörjningsstöd.
 • Lever du i ett samboförhållande så räknas inkomsterna samman.
 • Du ska ha sökt de generella förmånerna som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd, aktivitetsstöd med flera.
 • Du ska först ha tömt ut dina egna tillgångar, som t ex sparade medel, försäljning av fordon.

 

Sekretess

All information om dig hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. 

 

​​​​ 

Kontakta oss!
Försörjningsstöd

Du som redan har kontakt med en socialsekreterare
Telefontid
måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9.00-10.00
onsdagar kl 13.30-14.30
 
Postadress
Hörby kommun
Socialförvaltningen
242 80 Hörby
 

Nyansökan

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00-10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar kl 8.00-8.30, 9.00-12.00