Personlig assistans

Om du tillhör någon av grupperna som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dessutom behöver hjälp med dina grundläggande behov så kan du ansöka om personlig assistans. 

Men grundläggande behov menas att äta, sköta din hygien, klä på dig och kommunicera med andra.

Hur ansöker man?

Ansökan görs hos kommunens LSS-utredare. Efter din ansökan görs en utredning för att komma fram till hur mycket hjälp du behöver och det bestäms hur många timmar per vecka du kan få hjälp.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd och den som har beviljats personlig assistans har rätt att själv bestämma hur, när och av vem eller vilka stödet ska ges.

Du bestämmer själv vem som ska vara assistanssamordnare. Det kan vara Hörby kommun, något assistansbolag, kooperativ eller annat företag. Du kan också själv vara arbetsgivare.

Om behovet av assistans för de grundläggande behoven är mer än 20 timmar per vecka skall ansökan skickas till Försäkringskassan.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00