Resursgruppen

Vi är en grupp från daglig verksamhet med handledare. Vi jobbar med service, internposthantering, disk och tvätt på Kommunhuset.

                          
Vi hjälper den ordinarie personalen i cafeterian med disk, samt håller snyggt vid personalköket. Vi sköter också tvätten på kommunhuset, hjälper kontorsservice och vi tar hand om internposten.

 Vi upplever vårt jobb positivt och vi har fått många nya kontakter i kommunhuset!

Kontakta oss!
Arbetskonsulent

Annelie Folkesson
Tfn: 0733-31 80 74