Resursgruppen

Vi är en grupp från daglig verksamhet med handledare. Vi jobbar med service, internposthantering, disk och tvätt på Kommunhuset.

 Resursgr disk.jpg                         Resurs disk 2.jpg
Vi hjälper den ordinarie personalen i cafeterian med disk, samt håller snyggt vid personalköket
 
 
                      Resurs tvätt 1.jpg            Resurs tvätt 2.jpg 
  Vi sköter också tvätten på kommunhuset

 

 Resurs kontors 1.jpgResurs kontor 2.jpg     Resurs internp 1.jpgResurs internp 2.jpg

      Vi hjälper kontorsservice                        Vi tar hand om internposten

 

 Vi upplever vårt jobb positivt och vi har fått många nya kontakter i kommunhuset!

Kontakta oss!
Arbetskonsulent

Annelie Folkesson
Tfn: 0733-31 80 74